Ahad, Jun 17, 2012

Aplikasi 'Pembersihan' Isro' Mi'roj dalam Jema'ah Da'wah, Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWJ) & Syi'ahAssalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Segala puji bagi Allah, Robb sekalian 'alam. Selawat & salam ke atas junjungan besar Rosulullah SAW, para sahabat baginda, tabi'in, tabi' tabi'in & sekalian umat Islam yang mengikuti jejak langkah mereka hingga ke Hari Qiamat.Isro' Mi'roj akan seringkali diceritakan apabila hampir 27 Rejab. Berdasarkan nas yang saya terima setakat ini, pengajaran besar peristiwa Isro' & Mi'roj yang jelas adalah perintah SOLAT FARDHU yang disampaikan oleh Allah tanpa perantaraan malaikat di langit. Manakala, syariat/ ibadat lain (puasa, zakat, haji, dan lain-lain) disampaikan melalui Malaikat Jibril ketika Rosulullah di bumi.Masih ada dalam kalangan umat Islam menganggap bahawa Rosulullah melalui Isro' Mi'roj dalam keadaan ruh sahaja. Perkara ini perlu diberi perhatian kerana perkataan 'abdihi' iaitu hamba-Nya adalah merangkumi jasad & ruh sekaligus. Perkara ini amat penting kerana berkait dengan iman. Ketidakyakinan terhadap peristiwa ini sangat berbahaya kepada aqidah seorang Islam.

Peristiwa Isro' Mi'roj membuktikan keimanan yang teguh oleh Saiyyidina Abu Bakar. Beliau mengiyakan cerita Isro' Rosulullah yang didengar daripada orang kafir bahkan beliau mengatakan jika Rosulullah mengatakan lebih daripada itu, beliau tetap mempercayainya, sedangkan ketika itu beliau belum mendengar tentang cerita Mi'roj. Beliau digelar dengan gelaran As-Siddiq sejak peristiwa ini. Kedudukannya dalam pandangan Rosulullah adalah digambarkan sebagaimana dalam hadith:

"Tiada seorangpun manusia yang saya seru kepada Islam melainkan mereka liat & berfikir dahulu. Kecuali Abu Bakar, beliau tidak berlengah dan teragak-agak menyahut apa yang saya seru. (Siroh Ibnu Hisyam) *1

"Saya tidak pernah membicarakan kepada seseorang tentang persoalan Islam, melainkan ia berdolak-dalik kepadaku, kecuali putera Abu Quhafah (Abu Bakar), sesungguhnya tiada sesuatupun yang saya bicarakan kepadanya, melainkan dia menerimanya & berpegang teguh kepadanya" *2

"Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan umat sekaliannya, nescaya berat lagi keimanan Abu Bakar." (Riwayat Baihaqi) *2

Peristiwa Isro' & Mi'roj membuktikan umat Islam telah dibersihkan oleh Allah SWT dalam sudut aqidah. Terdapat umat Islam yang murtad walaupun perkara ini tidak dipersetujui oleh Sheikh Muhammad Al-Ghozali. Murtad memang berlaku berdasarkan hadith Imam Ahmad (no. 4546):

Nabi SAW dibawa ke Baitul Maqdis. Kemudian baginda pulang semula pada malam yang sama, lalu menceritakan kepada orang ramai tentang perjalanannya ke Baitul Maqdis dan sekumpulan kafilah yang ditemuinya. Lantas beberapa orang daripada mereka berkata: "Kami tidak percaya kepada kata-kata Muhammad." Lalu mereka MURTAD menjadi KAFIR. Kemudian Allah memenggal leher mereka bersama Abu Jahal. 
        (Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/15), hadith ini diriwayatkan oleh An-Nasa'ie.        
          Isnadnya sohih.)*3

Pembersihan Jema'ah Da'wah


Kalau dilihat dari sudut pandang jema'ah da'wah, telah berlaku & mungkin akan berlaku lagi pembersihan/ penapisan terhadap ahli sesebuah gerakan da'wah. Apabila seseorang yang berda'wah bukan kerana Allah, lambat laun golongan ini akan dikeluarkan oleh Allah SWT dan Allah akan menggantikan mereka. Firman Allah SWT dalam Suroh Muhammad (47:38).

"Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka   antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allahlah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling nescaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini."

Perkara di atas, pernah saya lihat pembersihan & penggantian oleh-Nya. Semoga saya, pembaca blog ini & sekalian umat Islam akan terus tsabat (teguh) di jalan da'wah.


Pembersihan Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWJ) & Syiah
 (SILA BUAT LAGI - RUJUKAN DENGAN ALIM ULAMA & KAJIAN MENDALAM TENTANG 'KEBENARAN' SYIAH)
Suroh Al-Baqoroh (2:208). Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 


Tidak cukup tutur kata orang yang melaungkan dirinya ASWJ andai dirinya belum mengambil Islam sebagai cara hidupnya secara keseluruhan dalam fikiran, hati dan perbuatannya. Dari kehidupan sebagai rakyat biasa sehinggalah kepada pemerintah tertinggi mesti melihat kepada mu'amalat mereka sehari-hari yang sepatutnya Islam dilaksanakan seluruh aspek kehidupan merangkumi ekonomi, pendidikan, undang-undang/ mahkamah, sistem sosial/ pergaulan, pemerintahan dan dasar luar. Kita bukan hanya memilih hukum Islam yang kita mahukan sahaja iaitu mahkamah syari'ah hanya menumpukan undang-undang kekeluargaan sahaja.


Al Baqarah (2:216) Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

Melihat kepada peristiwa Isro' & Mi'roj ini, sememangnya kita yang mengaku sebagai ASWJ mestilah mencontohi iman Saiyyidina Abu Bakar yang sentiasa membenarkan apa jua yang disampaikan oleh Rosulullah. Kita diajar untuk meyakini segala perintah Allah walaupun kita tidak mengetahui hikmah di sebalik perintah & larangan Allah. Meyakini tanpa mempersoalkan kewajipan solat, alam ghoib termasuklah alam qubur, dosa, pahala, alam mahsyar, alam akhirat (titian sirot, syurga, neraka), alam ruh, alam malaikat dan alam jin. Bagaimana kita boleh yakin dengan kekuatan cahaya dan angin, alam bunyi, alam telekomunikasi (telefon) dan alam maya (internet)? Hal ini kerana alam-alam ini dapat kita rasai dengan pancaindera tetapi Islam mengajar kita keyakinan dengan HATI. Hal ini membuka kepada satu lagi pintu ajaran Islam iaitu tasawuf (tasawuf akhlaq).

KEBENARAN SYI'AH?

Kelas yang saya hadiri sebentar tadi (16/6/2012) menceritakan bahawa dalam Syi'ah ada juga yang masih berpegang terhadap Al-Qur'an & Sunnah. Ustaz Anas (mohdanas62@gmail.com / 016-454 4856 / Facebook Haji Anas Haji Hasan) menceritakan bahawa ada kanak-kanak lelaki dan perempuan dalam kalangan Syi'ah yang menghafal Al-Qur'an dan cekap dalam mengetahui ayat mana & suroh mana. Perkara ini membuka minda saya mungkin ada lagi Syi'ah yang benar-benar berpegang kepada Al-Qur'an & sunnah. Sebagaimana sebahagian kecil ASWJ yang betul-betul berpegang kepada dua warisan tersebut, mungkin begitu jugalah sebahagian kecil Syi'ah. Perkara inilah mungkin yang menjadi pandangan 2 muslim Amerika yang menghasilkan Siri 'The Arrivals' yang kelihatan menyokong Syi'ah dalam sedutan bahagian 40 - The Truth About 12 Imams - http://www.youtube.com/watch?v=ulLLd7qdvmg&feature=relmfu & bahagian 41 -The Common Ground - http://www.youtube.com/watch?v=x82cKKfaT3U&feature=relmfu. Dapat dilihat dalam huraian hadith yang dinyatakan oleh Sheikh Imron Hussein :

Huraian hadith : keep the link with my family for continuous guidance
Sheikh Imron Hussein:
Question : Why did the prophet say MY family?
Answer : To teach us that after the prophet passes away, one should not assume that our link to him gets cut off, meaning that your link to the prophet remains alive, as long as his family (ahlul bayt) remain within your societies, and respected amongst you.

Hadith yang dimaksudkan : 
Prophet Muhammad S.A.W said "I am leaving among you something of such a nature that if you lay hold of it you will not go astray after I am gone, Allah's Book, a rope streched from heaven to earth, and my close relatives who belong to my household. these two will not separate from one another till they come down to the Pond. So consider how you would act regarding the after my departure." (Reported by Imam Turmuzi) (Biasa Tarmizi/ Tirmizi).


Pengalaman saya berjumpa seseorang yang mengaku dari 'Iroq (Iraq) di tempat kerja, mengatakan pembunuhan Imam ASWJ hanyalah dalam berita yang bersumber daripada Amerika.


KESESATAN SYI'AH ! (*5)


(Atas faktor keselamatan, sebahagian isi slaid dirahsiakan daripada diletakkan dalam blog ini)


Sungguhpun mungkin ada Syi'ah yang benar, kita WAJIB berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan Syi'ah yang sesat. Ustaz Muhammad Ismail (Jawatankuasa Pusat, Ikatan Muslimin Malaysia, ISMA) yang mendedahkan kesesatan mereka yang terkandung dalam kitab-kitab mereka merangkumi  :

a) Sudut aqidah (rukun Islam mereka)-mana syahadah? tambah walayah?

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Fudhail daripada Abi Jaafar a.s. Kata beliau: “Islam ditegakkan di atas lima perkara; sembahyang, zakat, puasa, haji dan walayah. Tidak ada satu pun daripada rukun-rukun yang tersebut yang diseru sebagaimana seruan yang diberikan kepada al Walayah. Lalu manusia mengambil keempat-empatnya dan meninggalkan yang ini, iaitu walayah. (Al Kulaini al Usul Min al-Kafi. Jilid 2 halaman 20)

Walayah: Bermaksud peribadi yang mengambil tempat imam Mahdi dan mengeluarkan hukum syaria

Pemimpin syiah hari ini menggunakan ‘wilayah faqeh’ untuk melaksanakan segala kemahuan mereka, mendakwa berhak untuk meminda syariat dan membuat hukum baru

b) Penyelewengan Al-Qur'an. Kepercayaan bahawa Al-Quran yang terdapat di tangan umat Islam kini sudah berlaku tokok tambah, pengurangan, penambahan dan penyelewengan padanya

c) Mencela para sahabat & isteri Rosulullah- Abu Bakar, Umar, A'isyah, Hafsah), mereka meraikan pembunuh Saiyyidina Umar- Abu Lu'lu'

d) Bertaqiyah (= menipu di sisi ASWJ)

Wahai Mu’alla! Sesungguhnya taqiyah adalah agamaku dan agama datuk nenekku dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah” (Al Kulaini al Usul min al Kafi jil. 2 hal 225)

e) Nikah mut'ah (nikah kontrak) (= zina di sisi ASWJ) 

f) ASWJ lebih hina daripada anjing. Saya pernah mendengar kisah (tak tahu kebenarannya) bahawa jema'ah tabligh pernah masuk ke masjid Syi'ah, kemudian bekas tapak kakinya disertu (disamak bahasa biasa).
Imamah (Imam 12) & Khalifah adalah antara ajaran utama dalam Syiah
Kata-kata Imam Syafi'e:
“Tidak pernah aku melihat golongan menurut hawa nafsu yang lebih penipu dari golongan syiah”

Kata-kata Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak:

“Agama itu bagi ahli hadith, percakapan dan pengkhayalan bagi ahli falsafah, dan penipuan bagi golongan syiah”

Sejarah membuktikan menteri yang bermazhab Syiah membuka pintu untuk tentera Tartar menyerang Kerajaan Islam Umaiyyah.

Laporan ini ditulis oleh ketua Syiah di Malaysia, iaitu Hassan al Atas @ Kamaruzaman, Kelantan. 
Disiarkan dalam majalah Najaf di Iraq
•Menceritakan sejarah gerakan syiah di Malaysia yang menghadapi kesusahan semasa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri - ramai tokoh-tokoh syiah Melayu seperti Lutfi dikenakan ISA
•Sejak itu kami bergerak secara rahsia hampir 20 tahun
•Sekarang seramai 30.000 orang Melayu telah mengikut agama Syiah
•Sekolah,ada lebih dari 200 pelajar
•Ada syarikat yang membiayai aktiviti
•Sebut nama tokoh-tokoh syiahSyiah di Malaysia yang saya tahu, baru pukul-pukul badan seperti dalam video (2) di bawah, tetapi belum sampai ke tahap melukakan badan. Isu Wahabi dihangatkan di Malaysia agar isu Syi'ah tak menjadi perhatian. Ingat, Wahabi yang asal adalah ASWJ cuma pengikut kemudian yang bermasalah.

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam (3 Mei 1996)
•Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak
•Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-undang Islam; dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang

Sebarang usaha untuk memasukkan fahaman selain Ahli Sunnah Wal Jamaah, terutama Syiah, di rantau Malaysia pasti akan menggugat keharmonian masyarakat. Negara-negara yang mempunyai penganut Syiah, rakyat dan pentadbirannya menjadi tidak stabil. Penganut Syiah selamanya akan cuba untuk mengembang dan mempengaruhi pegangan mereka dalam kalangan pengikut ASWJ. Mereka selamanya tidak mahu tunduk kepada pemerintahan dan pentadbiran ASWJ.

Gambar daripada http://tenteradajjal.blogspot.com/

Video tambahan:
1) Ceramah Ustaz Fathul Bari : http://www.youtube.com/watch?v=s5rBLqCO6mE

2) Puak Syi'ah di Malaysia : http://www.youtube.com/watch?v=RjRWhwIoGdI

3) Sepakat Tolak Syiah : http://www.youtube.com/watch?v=uWA8l5lIp0Q

4) Syiah = Yahudi? : http://www.youtube.com/watch?v=OEhb6IwKXQU

5) Solat Syi'ah (ada qunut yang laknat Abu Bakar, Umar, Hafsah, A'ishah, ada pulak orang tolong pegang mikrofon & ulang & tambah takbir imam-menyemak betul-ajaran Syi'ah mazhab mana ni?): http://www.youtube.com/watch?v=vvK_zRsSEqc

Bacaan tambahan 

(Bagaimana kita bersikap & berhubung dengan mereka-baca pandangan Dr Yusuf Al-Qordhowi) :
http://theotherbrick.wordpress.com/2011/01/12/syiah-isu-kesesatan-umat-islam-sejagat/
Gambar berikut diambil daripada http://bujangsenangbn.blogspot.com/2012/03/pas-adalah-sarang-syiah-pengkafir.html Jika benar apa yang ditulis dan dalam gambar tentang Saudara Mat Sabu, kena berhati-hati, tetapi jika salah, ini adalah fitnah. Boleh jumpa Saudara Mat Sabu untuk tanya dia atau tengok kenyataan yang pernah dikeluarkan. Kita boleh mengetahui isi hati seseorang daripada perlakuan dan kata-katanya.

Rujukan:

*1) Asas-asas Islam : Modul Pembangunan Insan, Dr Ali Laban, Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA), Jilid 1, Kuala Lumpur, m/s 92

*2) Sepuluh Yang Dijamin Masuk Syurga, Syed Ahmad Semait, Pustaka Islamiyah Pte Ltd, Singapura. m/s 15

*3) Fiqh Sirah, Syeikh Muhammad Al-Ghozali, Pustaka Salam Sdn. Bhd., Januari 2010, m/s 240

4) Al-Qur'an Digital

*5) Slaid powerpoint Ustaz Muhammad Ismail, Exco Perkaderan Jawatankuasa Pusat (JKP) ISMA Pusat

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...